8. Force Encryption เข้ารหัสข้อมูลหรอ?

การเข้ารหัสข้อมูลบนมือถือ เริ่มบังคับใช้ครั้งแรกเมื่อ Google ออก Nexus 6 มา มีข้อดีคือเมื่อโทรศัพท์เราหาย หากเราตั้ง security ใด ๆ ไว้ (เช่น pin, password, pattern) แล้วมีคนเอสโทรศัพท์เราไปต่อคอมพ์เพื่อดึงข้อมูลออกจะไม่สามารถทำได้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสเอาไว้

เช่นเดียวกัน Recovery Mode ก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้ หากเราต้องเข้า Recovery mode จะต้องใส่รหัสผ่านจึงจะเข้าไปจัดการข้อมูลได้ หากไม่มี password สามารถ Format ข้อมูลทิ้งได้อย่างเดียว

Continue reading

Advertisements